Hipochonder blog

Tudomány a hit mögött avagy mi okozta Jézus halálát?

2015. április 04. 06:00 - behrens

Christos Papaloucas az Új Testamentum eredeti, ógörög nyelvű szövegeinek kópiáit használta elsődleges forrásként ahhoz, hogy meghatározza Jézus halálának okát, és magyarázatot találjon arra, hogy miért halt meg viszonylag rövid idő alatt a kereszten.

A keresztre feszítés a halálbüntetés meglehetően gyakori formája volt az ókori Rómában, amit a lázadók, árulók és rabszolgák bűneinek megtorlására használtak. A kivégzők az áldozat karjait és lábait egyszerűen felszegelték egy keresztre, ám nagyon is jól tudták, pontosan hogyan és hová üssék a szegeket ahhoz, hogy a keresztre feszített ember halála előtt minél tovább szenvedjen.jes.jpg

Jézus kivégzése pénteken reggel 9 órakor kezdődött, és 15 órakor már halott volt, vagyis hat órán át szenvedett a kereszten, ami a hozzá hasonló fiatal, jó kondícióban lévő, egészséges férfiak túléléshez képest viszonylag rövid időnek számít.

A halál lehetséges okainak magyarázatára különböző teóriák léteznek. Egyesek szerint kimerülés okozta traumatikus sokk, elviselhetetlen fájdalom és vérveszteség, mások szerint szívburokrepedés vagy fulladás (asphyxia) okozta Jézus halálát.

A szerző véleménye az, hogy Jézus halálát fulladás okozta, de a halál beálltának pontos ideje magán Jézuson múlott, mivel valószínűleg minden további igyekezettel felhagyott a lélegzetvétel érdekében, mert úgy vélte, beteljesítette földi küldetését.

Gyors halál?

Az ógörög nyelven íródott Új Testamentum könyveinek megbízhatósága vitatott, ám sok kutató szerint a Jézus halála körüli események tekintetében ez a leginkább pontos és autentikus forrás.

Sir William Ramsay (1914), a nemzetközi hírű régész, kezdetben szintén a kétkedők táborába tartozott, ám ázsiai kutatásai után elismerte, hogy a témában Lukács Evangéliuma nyújtja a létező legpontosabb információkat.

A keresztre feszítést egyértelműen a legkegyetlenebb kínzási és kivégzési módnak tartották. Maga Cicero „crudelissimum et teterrimum supplicium” azaz a legkegyetlenebb, legbrutálisabb büntetésként jellemezte (Barbet 1953 - ld. az irodalomjegyzéket a poszt végén).

Jézus keresztre feszítése és halála évszázadok óta foglalkoztatja a keresztény híveket, a művészeket, történészeket és orvosi kutatásokat is. Számos hipotézis létezik a halál viszonylag gyors beálltának magyarázatára. Jelen tanulmány az eredeti ógörög bibliai szövegek és a jelenleg rendelkezésre álló orvosi szakirodalom együttes vizsgálatával született.

Egy kis történelem

A keresztre feszítést kivégzési módként elsőként a perzsák gyakorolták (Barbet 1953, Holoubek és Holoubek 1995). A módszert aztán Nagy Sándor is átvette, és hódításai során magával vitte Egyiptom, Karthágó és Róma területére (Holoubek és Holoubek 1995). A keresztre feszítést így a rómaiak is eltanulták, sőt, idővel tökélyre fejlesztették. Némileg módosították a kereszt alakját és előszeretettel használták rabszolgák, árulók és hadifoglyok kivégzésére (Holoubek és Holoubek 1995). A Spartacus-féle rabszolgafelkelés után például, megtorlásként 6000 keresztet állítottak fel Capuatól Rómáig (Barbet 1953), és a zsidó történész, Josephus beszámolója szerint, i.e. 71-ben Jeruzsálem ostroma alatt a város falain kívül naponta 500 zsidót feszítettek meg (Barbet 1953).cent.jpg

I.e. 341-ben Konstantin császár betiltotta a keresztre feszítést (Holoubek és Holoubek, 1995), ám a szerzők szerint a történelem folyamán szórványosan ezután is előfordult. Így például 1247-ben Damaszkuszban egy türköt, 1597-ben Nagassakiban keresztény misszionáriusokat feszítettek keresztre. A szerzők egy Claperton nevű kapitányt is megemlítenek, akinek elmondása alapján, 1824-ben a keresztre feszítés még mindig divatban volt Szudán területén, egy McElder nevű tiszteletes pedig azt állította, hogy Madagaszkár szigetén még a 19. században is alkalmazták a halálbüntetés eme formáját.

Az első világháború alatt, az osztrák-magyar hadseregben is létezett egyfajta keresztre feszítés (Aufbinden), (Holoubek és Holoubek, 1995), mely során az áldozatot két csuklójánál fogva egy kötél segítségével néhány centivel a padló fölé lógatták. Az áldozat, azért hogy lélegezni tudjon, kénytelen volt felemelni magát a karjaival, de miután ettől teljesen kimerült, és már nem bírta megemelni magát, egyszerűen megfulladt.

A második világháborúban a németeknek ismét eszébe jutott ez a fajta kínzási módszer, amit a Dachau haláltáborban gyakorta alkalmaztak is. Barbet (1953) munkájában két fogoly vallomásáról számol be, akik állítólag több alkalommal is szemtanúi voltak az effajta kínzásoknak.

A keresztre feszítés folyamata

A keresztre feszítés előtt az áldozatot általában megkorbácsolták (Barbet 1953, Holoubek és Holoubek 1995).munkacsy_golgota.jpg

Jézus keresztre feszítésekor alkalmazott technika abból állt, hogy az áldozat kifeszített kezeit a kereszt vízszintes szárához (patibulum) rögzítették, a csuklóján átvert hatalmas szögek segítségével. Ezután a keresztet felállították a földről, majd az áldozat lábait is rögzítették egy vagy két szeggel a kereszt függőleges szárához (stripes) (Holoubek és Holoubek 1995).

Barbet 1953-as, hullákkal modellezett kísérletsorozatában bizonyítást nyert, hogy nem számít, hogy a csukló mely pontján verik be a szöget. Amint szeg áthalad a lágy részeken, automatikusan oly módon vezetődik, hogy a csukló hátoldalának bőrén át, kb. 1 cm-rel a szeg behatolási pontja felett jelenik meg, áthaladva a capitatum, a lunatum a triquetrus és a hamatum csontok által határolt területen, anélkül, hogy bármelyik említett csontot eltörné.

Amennyiben a szeget a metacarpalis csontok közé pozícionálták volna, saját súlya miatt a test valósággal leszakadt volna a keresztről. Az emberi kéz egyetlen pontja, ahová a szöget be lehet verni, az a csukló, mert ennek csontjait számos ínszalag köti össze, melyek elég erősek ahhoz, hogy a test egész súlyát elbírják (Gray Anatomy, 1973).

A megfeszített számára a legnagyobb terhet a légzés-képtelenség, különösen a kilélegzés nehezítettsége jelentette (Davis 1965, Edwards et al. 1986), aminek az volt az oka, hogy a test súlyának lefelé húzó hatása miatt a légzőszervi izmok kontrakciója lehetetlenné vált. A megfeszített személy kénytelen volt a felszegelt lábaira támaszkodni, hogy teste megemelkedjen és ezáltal levegőhöz juthasson. Így ugyan lélegzetet kapott, ám a lábaiban borzalmas fájdalmat kellett elviselnie minden egyes lélegzetvételért. Ezt ismételte addig, amíg teljesen kimerült, és amikor már képtelen volt magát megemelni, megfulladt.

A fulladás mértéke és a halál beálltának ideje nagymértékben függ a karok pozíciójától: minél közelebb vannak a karok a kereszt függőleges szárához, annál erősebb a fulladás. Jól tudták ezt a rómaiak is, és eme tudásukat a kívánt eredmény függvényében alkalmazták (Barbet 1953, Ball 1989). A másik fő tünet a szeg által roncsolt nervus medianus károsodása miatt jelentkező elviselhetetlen kín volt (Barbet 1953, Davis, 1965, Edwards et al. 1986, Ball 1989), amikor az áldozat megpróbálta megváltoztatni a csuklója pozícióját annak érdekében, hogy fájdalma némileg enyhüljön. A szörnyű izomgörcsök még tovább nehezítették az áldozat levegővételért tett erőfeszítéseit.

Az áldozat szenvedésének meghosszabbításában a lábak pozícionálásának is nagy jelentősége volt, hiszen ha képes volt felemelni a testét és lélegezni, akkor tovább életben maradt. Azonban minden egyes próbálkozás, mely során a test súlya a tarsalis csontokra nehezedett, pokoli kínokkal járt.

Mikor is halt meg Jézus?

A rómaiak a napot reggel hattól este hatig, 12 órára osztották, az éjszaka megnevezésére más terminusokat használtak. Tehát reggel hattól indulva, a harmadik óra délelőtt 9:00, a hatodik 12:00, a kilencedik 15:00 és a tizenkettedik 18:00 óra. Jézust a római idő szerint a harmadik órában feszítették keresztre (Márk 15/25), azaz 9:00-kor, ami azt jelenti, hogy hat órán át maradt életben a kereszten.

Egy keresztre feszített átlagosan 24- 36 óra alatt halt meg (Barbet 1953), bár Cooper (1883) azt állítja, hogy Diocletianus idejében (i.e. 286) egy megfeszített házaspár kilenc napon és éjszakán át életben maradt és csak a tizedik napon halt meg.

A hat óra túlélés tehát egy Jézushoz hasonló, fiatal, jó egészségi állapotban lévő emberhez képest igen rövid időnek tűnik. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy amikor József a helytartótól kikérte Jézus testét, maga Pilátus is meglepődött, hogy Jézus már nem él. Miután kikérdezte a centúriót és az megerősítette Jézus halálát (Mark 15/43-45), Pilátus átadta a holttestet Józsefnek.

Mindazonáltal Jézus nemcsak a kereszten, hanem előtte is sokat szenvedett. Iszonyatosan félt, és ahogy Lukács említi, oly szörnyű agóniát élt át (22/24), hogy verejtéke hatalmas vércseppekként hullott a földre. Erre hivatkozva sok kutató (Barbet 1953, Davis 1965, Micca 1969, Edwards et. Al. 1986, Ball 1989) úgy véli, hogy Jézus esetében egy nagyon ritka jelenség, hematidrózis következett be.

Az elméletek szerint Jézus halála a következő lehetséges okokkal magyarázható:

  • Traumás sokk és keringési összeomlás a kimerültség, fájdalom és haemorrhagia miatt (Tenny 1964, Zugibe 1984). Ám ebben az esetben Jézus nem lett volna képes tisztán gondolkodni és világosan elmondani utolsó kívánságait anyjának és Jánosnak (19/26-27). Azonban Jézus mentális képességeinek az utolsó pillanatig birtokában maradt.
  • Szívburokrepedés (Davis 1965, Ball 1989). Ez viszont csak beteg, infarktusos vagy elzsírosodott szív esetében követezik be (Barbet 1953, Becker és van Mantgem 1975 Trigano és munkatársai:. 1987, Batts et al. 1990), és semmi okunk nincs azt gondolni, hogy a fiatal Jézus bármilyen effajta betegégben szenvedett volna. Sőt, szívburokrepedés leginkább a 60 év felettieket érinti, ritkán előfordul 40 év körülieknél, de ennél fiatalabb korban szinte egyáltalán nem (Becker szerint és a van Mantgem tanulmányai, 1975). Holoubek és Holoubek (1995) szintén kétli, hogy Jézus halálát szívburokrepedés okozta.
  • Fulladás (Asphyxia), (Barbet 1953, DePasquale és Burch, 1963 Micca 1969, Zias és Sekeles 1985, Holoubek és Holoubek 1995).

A szerző véleménye szerint a halál legvalószínűbb oka a fulladás volt, de annak pontos idejét maga az áldozat döntötte el, azáltal, hogy semmilyen további erőfeszítést nem tett a lélegzetvétel érdekében.

Ezt a teóriát támasztják alá a klinikai szempontok is. Ha valaki teljesen kimerült, és képtelen megtenni a szükséges erőfeszítéseket, hogy felemelje a testét, és lélegezzen, az azt jelenti, hogy olyan állapotba került, amikor elméje már nem képes tiszta gondolatokra, és az áldozat már beszélni sem bír.

Ez azonban nem történt meg Jézussal. Szenvedett, de még nem merült ki, hiszen tiszta tudatát megőrizve, értelmesen gondolkodott és beszélt az utolsó pillanatig, úgy hogy a halála előtti percben még képes volt világosan elmondani anyjához és Jánoshoz intézett végakaratát:” Asszony, íme, a te Fiad”; „Íme a te anyád!” (Jn 19/26, 27).

János szerint (19/28), Jézus tudta, hogy minden, ami Szentírásban írva vagyon róla, az már beteljesedett. Végül, hogy befejezze a próféciákat, annyit mondott: "Szomjazom". Ekkor, amint a savanyú ecettel átitatott izsóp az ajkához ért, felhagyott minden további erőfeszítéssel, majd felsóhajtott: "Elvégeztetett". És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét (János 19/28-30). 

Irodalom
1. Ball DA. 1989. The crucifixion and death of a man called Jesus. J. Miss. State Med. Assoc. 30(3): 77-83.
2. Barbet P. 1953. A doctor at Calvary. The passion of Our Lord Jesus Christ as described by a Surgeon. Roman Catholic Books. p 5-173.
3. Batts KP, Ackermann DM, Edwards WD. 1990 Post infarction rupture of the left ventricular free wall. Hum Pathol. 21: 530-535.
4. Becker AE, van Mantgem JP. 1975. Cardiac tamponade; a study of 50 hearts. Eur. J. Cardiol. 3-4: 349-358
5. Cooper HC.1883. The agony of death by crucifixion. N.Y.Med. J. 38: 150-153.
6. Davis CT. 1965. The crucifixion of Jesus. Aiz. Med. 22: 183-187.
7. De Pasquale NP, Burch GE. 1963. Death by crucifixion. Am. Heart J. 66(3): 434-435.
8. Edwards WD, Gabel WJ, Hosmer FE. 1986. On the physical death of Jesus Christ. JAMA 21, 255(11): 1455-63.
9. Gray's Anatomy. 1973. 35th Edition. Edited by Warwick R. and Williams PL. Longman p. 434-442.
10. Holoubek JE, Holoubek AB. 1995, Execution by crucifixion. History, Mathods and Cause of Death. J. Med. 26(1&2): 1-16.
11. Holy Bible. 1990. American Bible Society, New King James Version, 1865 Broadway. New York, NY. 10023-9980. Thomas Nelson Inc.
12. The Gospel according to: John: p 1065: 19/26-31, 19/36; Luke: p 1036: 22/44; Mark: p 1000-1001: 15/25, 15/34, 15/37, 15/43-45 Kalamaras M. 1999. What is Christ? 7th Edition, p30-40. (Greek)

 

Ezeket olvasta már?

98 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://hipochonder.blog.hu/api/trackback/id/tr687336072

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Meleg Sándor · http://alimento.blog.hu/ 2015.04.04. 11:59:51

Vegyük figyelembe, hogy előtte volt korbácsolás meg egy kiadós verés, ami okozhatott olyan belső sérüléseket, ami gyorsította a folyamatot.
A keresztre feszítésnél nem mindig szögeltek, de a szög gyorsíthatta a folyamatot - gyorsítja a kimerülést, vérveszteséget okoz. Az is előfordult, hogy a felfeszített személynek eltörték a sípcsontját, ami lehetetlenné tette a lábbal való alátámasztást (János 19,23). Jézus esetében ez nem történt meg. Viszont a jn19,34 szerint oldalról megszúrták lándzsával az "oldalát" és onnan vér és víz távozott, nem kizárt, hogy a tüdőben folyadék gyűlt össze, ami eleve megnehezítette a légzést.
Van még egy csomó tényező, ami képes befolyásolni a halál beálltát.

Revizionista 2015.04.04. 12:00:51

És mi a helyzet a katonával, aki a dárdával megszúrta lentről? (Spear of Destiny)

csak néha benézek ha marhaságot látok 2015.04.04. 12:02:08

azért itt van pár történelmi illetve fordítási tévedés
"A kivégzők az áldozat karjait és lábait egyszerűen felszegelték egy keresztre" - ez inkább a kivétel volt, jellemzően csak jó szorosan kikötözték a karokat és kezeket. akkoriban a kovácsolt szögeknek elég nagy értékük, volt, ha arra gondolunk, hogy 6000 rabszolgához kell vagy 18.000-24.000 szög, rögtön kiderül, hogy először is azt elkészíteni is idő, másodszor pedig komoly invesztíció (a szögek nem újrafelhasználhatók lévén, hogy tönkremennek a kihúzásuk során).
"mások szerint szívburokrepedés vagy fulladás (asphyxia) okozta Jézus halálát" - a szívburok (pericardium) nem tud megrepedni, ha mégis (óriási pericardiális tamponád miatt) akkor az megmenti a páciens életét, lévén, hogy a tamponád megakadályozza a szív mozgásait, míg ha a megrepedéssel megszűnik az akadály akkor elvileg a szív újra tud verni. itt szerintem a szív izmos falának megrepedéséről lehet szó ahogy a 3. idézett cikk is írja "left ventricular free wall" a bal kamra szabad falának megrepedése.
a szöget a metacarpalis csontok közé is be lehet verni csak akkor rendesen ki kell kötni a delikvenst, hogy ne a szög tartsa a súlyát.
"egy megfeszített házaspár kilenc napon és éjszakán át életben maradt és csak a tizedik napon halt meg." ennyi idő alatt szomjan haltak volna, vagy meghalnak az alvatlanságtól mert gondolom ebben a pozícióban nehéz aludni, ez ellen szól a "crurifragium" módszere amikor a delikvens lábszárait eltörték, hogy gyorsítsák a halálát.
"ha képes volt felemelni a testét és lélegezni" erre sem volt feltétlenül szükség mert jellemzően a delikvens egy lábtámaszon (suppedaneum) állt míg el nem törték a lábait.
egyébként van egy teória arra is, hogy pericardiális tamponádban halt meg (erre utal, hogy amikor a lándzsával szíven szúrták nagy mennyiségű savó távozott)
egyébként a cikk jó

vaki78 2015.04.04. 12:03:18

A szegelés mellett használták a "sima" kikötözést is, illetve a rómaiak ismerték az X alakú keresztet - ritkán használták, mivel az általad leírtak miatt (ti a karok közelebb vannak a függőlegeshez, illetve a lábak is külön állnak) sokkal gyorsabban kiszenvedtek az áldozatok.
A haldoklás lerövidítésére találták ki a sípcsontok eltörését, ekkor a keresztre feszített nem tud a lábaira támaszkodni, csak karral kell tartania magát, így a fulladás hamarabb bekövetkezik - ugyanakkor arra semmilyen adat nincs, hogy Jézussal ez történt volna. Hasonló eredménnyel jár, ha a lábakat nem rögzítik a kereszthez, ekkor mivel azok szabadon lógnak nem lehet rájuk támaszkodni.

A megvalósult amerikai ólom.. 2015.04.04. 12:09:27

"I.e. 341-ben Konstantin császár betiltotta a keresztre feszítést". I.sz. lesz az inkább..

Spencer Hill 2015.04.04. 12:15:13

Az ilyen írásokról mindig Ráth-Végh István könyvei jutnak eszembe.

László Kuti 2015.04.04. 12:20:25

Nagy Konstantin és Diocletianus is i. sz. élt vagy Kr. u. és semmiképp i. e. /Azt hiszem még egy helyen nem volt jó. /

valaki23 2015.04.04. 12:23:32

A Biblia megírásának nem volt célja az események pontos kronológiai dokumentálása. Az rendben van, hogy vannak ott időpontok, de az kiderül-e, hogy ugyanarról a napról van-e szó? Sokszor előfordul, hogy egymás utáni eseményeket olvasunk, de köztük akár napok hetek is eltelhettek.

Laci1982 2015.04.04. 12:32:21

szerintem miután elvonult a nép, valaki vissza lopódzott, s hátulról halálra kúrta

Meleg Sándor · http://alimento.blog.hu/ 2015.04.04. 12:41:54

@Laci1982: Az ilyenre mondta Hadházi, hogy az ilyen vélemény olyan, mint a szellentés. Neked jó, hogy kint van, de mindenki másnak jobb lett volna, ha bent marad...

marand22 2015.04.04. 12:48:46

Szívburokrepedés nem okoz halált (bizonyos esetekben, pl. constrictiv pericarditis, eltávolítják részben vagy egészben), ellentétben a szabadfali szívizom repedéssel, ami azonnali halálok, viszont szinte csak szívinfarktus kapcsán látható.

marand22 2015.04.04. 13:29:36

@csak néha benézek ha marhaságot látok:
Az eredeti cikkben cardiac rupture szerepel.
Az eredeti cikkben AD (Anno Domini) szerepel: Krisztus születése után.
Az Újszövetségben az szerepel, hogy "oldalát" döfte át a lándzsa (János 19,34). Pericardiumot (úgy, hogy a pleuralis teret ne érintse) csak előlről lehet megszúrni, oldalról mindenképpen előbb a pleuraűrbe jut az ember (jónéhány pericardiocentesist végeztem). Azaz ha Jézus mellkasát oldalról döfte át a lándzsa, akkor a mellüregből távozott a víz, a vér a tüdőből, pericardiumba amúgy is csak lassan (min. napok alatt) kerül exsudatum, transsudatum pedig nincsen.

gallja 2015.04.04. 13:33:04

@A megvalósult amerikai ólom..: Nemcsak az időszámítással van baja a szerzőnek, hanem az évszámokkal is. Pl. Konstantin aligha tilthatta be a keresztre feszítést 341-ben, mivel már 337-ben elhalálozott.

Zengakuren 2015.04.04. 13:39:54

Szia, azon kívül, hogy az írás tele van pontatlanságokkal (melyeket úgy tűnik még mindig nem javítottál), szinte egy az egyben egy tavalyi cikkből másoltad: www.webbeteg.hu/cikkek/egyeb/15946/jezus-halalanak-lehetseges-okai

Tényleg nem akarok kekeckedni, mert különösebben nem érdekelne, de legalább a hibákat kijavíthattad volna, mielőtt ellenőrzés nélkül beschmitteled ide nekünk. Kár érte, mert izgalmas a téma.

A közösségi blogírás felelősségteljes munka, kicsit több igényességgel és kevésbé klikkvadász hozzáállással sok kellemes percet tudna okozni neked is és nekünk is. Mutasd meg nekünk, hogy van értelme olvasni a blogodat, én szurkolni fogok.

Szvidrigajlov 2015.04.04. 13:42:18

@csak néha benézek ha marhaságot látok:
NEM! A CIKK NEM JÓ! JÉZUS NEM TUDOMÁNY. A HÚSVÉT NEM AZ ORVOSILAG ELEMEZENDŐ HALÁL, HANEM Az ÉRTELEMMEL ELEMEZHETETLEN FELTÁMADÁS!
De ha már a halálról készül elemzés, annak nem az orvosi vonatkozásait kell elemezni, hanem a stációit, azt a 12 stációt, amin mindegyikünk végigmegy majd, akár római, amerikai, vagy orosz katonák, liberális bírák és helytartók elé állítják, akár az onkológus elé. Ezt kell elemezni. Onnantól, hogy "múljon el tőlem a keserű pohár", azon át, hogy "ecce homo" odáig, hogy "elvégeztetett".
Hogy aztán TALÁN (???) a halál sem végleges???
Így üljétek a húsvétot és egyétek a sonkát, ne úgy, hogy vajon fulladás, vagy szívgörcs okoz-e halált a kereszten.

fay rodisz 2015.04.04. 14:06:19

"A keresztre feszítést egyértelműen a legkegyetlenebb kínzási és kivégzési módnak tartották. "
Baromság. Max. 1-2 nap alatt megnyekken a koma. Voltak hetekig tartó szopatások is.

2015.04.04. 14:12:54

@Szvidrigajlov: irigyellek, hogy vallási fanatikus lehetsz, így mindig van előtted valami remény. Nekünk csak a tudomány marad, de van egy tippem, hogy mi járunk jobban.

McKinney 2015.04.04. 14:22:57

@A megvalósult amerikai ólom..: Jeruzsálem ostroma is inkább i.sz.71.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 14:34:16

A kérdés rossz. Nem mi, hanem kik okozták Jézus halálát.

A választ meg tudjuk.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 14:48:30

Egyébként meg mekkora ótvaros, ordas aljasság kell már ahhoz, hogy egy zsidóbérenc szarházi blogger még a kereszténység legszentebb ünnepének, Jézus kereszthalálának és feltámadásának az apropóján is a HOLOKAUSZTON kezdjen el pörögni???

Hogy pont azt a népet sajnáltassa álszent módon még akkor is, amikor a kereszténység Jézus halálára emlékezik, akiknek a felmenői Jézust keresztre feszíttették?

Hogy rohadna el élve az összes ótvaros manipulátor gyökér.

csak néha benézek ha marhaságot látok 2015.04.04. 15:01:05

@marand22: láttam erről egy műsort a discoveryn (emlékeim szerint), ott ezt lehetségesnek találták. az általánosan elfogadott szúrás parasternálisan jobb oldalon van (bár ez lehet, hogy csak művészi tévedés) innen pedig nagyon jól el lehet érni a jobb pitvart. de természetesen lehetett éppen a mellüregből is vagy kombináltan a kettőből. a te általad említett klasszikus elölről való szúrás kivitelezhetetlen, ugyanis az áldozat jóval feljebb van mint a katona.
én ugyan tervezett pericardiocentézist még nem végeztem csak sürgősségit, de azt a proc. styloideus irányából a bal hónaljt célozva oktatják, alulról ferdén felfele.
persze ezek csak elmélkedések

csak néha benézek ha marhaságot látok 2015.04.04. 15:02:35

@Szvidrigajlov: mivel igény van rá, ezért bármily elvont is a téma, helye van egy ilyen cikknek

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 15:35:42

@csak néha benézek ha marhaságot látok:

"mivel igény van rá, ezért bármily elvont is a téma, helye van egy ilyen cikknek"

EZEN a hétvégén provokatív céllal legfeljebb.

Vagy szerinted helyes dolog, hogy amikor a keresztények a vallásalapítójuk meggyilkolására, valamint a hitük alapjaként szolgáló "feltámadására" emélkeznek, akkor a MÁS vallásúak SZÁNDÉKOSAN mellőzve az esemény spirituális részét, KIZÁRÓLAG azon kezdenek el bulvár stílusban csámcsogni, hogy ezen vallásalapító PORHÜVELYÉBŐL hogyan, milyen kínok között szállt el az élet?

csak néha benézek ha marhaságot látok 2015.04.04. 15:40:14

@beszélő majom: túldramatizálod a dolgot. jó, hogy azon nem siránkozol, hogy káin megölte ábelt.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 15:56:14

@csak néha benézek ha marhaságot látok:

Majd legközelebb, amikor a zsidók a Purim, vagy a Hanuka megünneplésére készülnek, feszegesd egy országos elérésű hírportál blogketrecében, hogy milyen változatos módon gyilkolták halomba a derék zsidók a két "ÜNNEPÜKHÖZ" kapcsolódó események alatt az ártatlan gójokat, és hogyan haltak kínhalált ezek a szerencsétlen nem-zsidó emberek.

Oszt meglátjuk, mi lesz :D

trev 2015.04.04. 17:56:45

Hogy mi van? Jézus meghalt? :-D

Sándor Aszalós 2015.04.04. 17:57:31

"Jézus kivégzése pénteken reggel 9 órakor kezdődött,"

Ezzel szemben az igazság az, hogy Jézus keresztrefeszítése szerdán reggel 9:00 óra körül kezdödött.
Ez a Bibliában is olvasható.

Sándor Aszalós 2015.04.04. 17:58:22

@beszélő majom:
Jó nagy hülyeséget sikerült írnod.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 17:59:16

@Sándor Aszalós:

"Jó nagy hülyeséget sikerült írnod."

Pontosan mit?

trev 2015.04.04. 18:01:01

@beszélő majom: "Jézus kereszthalálának és feltámadásának az apropóján is a HOLOKAUSZTON kezdjen el pörögni??"

Jézus zsidó volt. Nem tudtad? :-D

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 18:27:50

@trev:

"Jézus zsidó volt. Nem tudtad? :-D"

Rosszul tudod. Jézus nem zsidó volt, hanem az "ige" "testté" válása. Annyiban volt több, mint az isten és az emberek között egyébként közvetítő angyalok, hogy fizikai, hús-vér teste volt, valamint hogy KÖZVETLENÜL az isten szólt általa.

A Szentháromság-tan szerint ő az isten háromféle "megnyilvánulása" közül a "fiú" rész (az atya és a szentlélek mellett), amelynek a feladata a közvetítés, és ami Jézus testében jelent meg a Földön.

Ráadásul anyai ágon a nagyszülei számkivetettek voltak a zsidók közül, kiközösítették és elzavarták a nagyszüleit, mert terméketlen volt a házasságuk, és emiatt a zsidó papok bűnösnek tartották őket, áldozatot se vihettek a zsinagógába. Szent Anna végül idős korában lett állapotos Máriával, akivel az istennek már akkor az a célja volt, hogy megszülje Jézust, a kereszténység későbbi vallásalapítóját.

Jézus testének a genetikai állománya ebből a szempontból irreleváns volt. Zsidók közé született, de nem volt zsidó.

Nemzetiszocialista Német Munkáspárt 2015.04.04. 18:32:35

" avagy mi okozta Jézus halálát?"

Hat az, hogy ezek mocskos zsidok megoltek .
ROHADT ZSIDOK
MOCSKOS ZSIDOK

Pipas 2015.04.04. 18:36:21

@beszélő majom: "Jézus testének a genetikai állománya ebből a szempontból irreleváns volt. Zsidók közé született, de nem volt zsidó."

Tehát zsidó volt, de kitaláltatok egy bonyolult magyarázatot, hogy ez miért nem számít. Mint az oviban.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 18:40:45

@Pipas:

Nem tudom olyan szájbarágósan kifejteni neked, amilyen egyszerű gondolkodásod van.

75. Vladys 2015.04.04. 18:55:21

Szerintem rohadt felesleges vallás témákat tudományosan magyarázni. Aki hisz benne enélkül is elhiszi, aki meg nem az meg ezután se fog.

@beszélő majom: Akinek az anyja zsidó, az zsidó. Nácik vittél volna gázkamrába pereputtyal együtt.

"Ráadásul anyai ágon a nagyszülei számkivetettek voltak a zsidók közül, kiközösítették és elzavarták a nagyszüleit"

Az ilyen magyarázkodások meg hidegen hagyta őket. Elhiszem, hogy nektek nehéz feldolgozni messiásotok zsidó származását, de attól még ez az igazság. :)

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 19:06:24

@75. Vladys:

"Elhiszem, hogy nektek nehéz feldolgozni messiásotok zsidó származását, de attól még ez az igazság. :)"

Hülyeséget beszélsz.

75. Vladys 2015.04.04. 19:08:57

@beszélő majom: Nyilván, hisz mindeni tudja, hogy magyar volt.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 19:10:30

@75. Vladys:
@Pipas:

Szerintem csak 100% emberi lény lehet zsidó.

Vagy a zsidajaitok újabban már a gyíkemberek között is térítenek?

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 19:21:32

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]:

Tudok neked egy jobb programot, de nem írom ide, mert kimoderálnak :D

exterminador 2015.04.04. 19:24:50

@75. Vladys: teljesen felesleges szerintem egy háborodottal vitatkozni. Makákó egyszerűen klinikai eset, így is kell rá tekinteni. Talán inkább sajnálni kellene, rettenetesen ótvar élete lehet, az egész napját a blog.hun tölti, és mindent széttrollkod, amit csak tud.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 19:28:17

@exterminador:

neked is tudok egy jobb programot annál, amit most csinálsz. Anyukád otthon van? :D

75. Vladys 2015.04.04. 19:30:54

@exterminador: Én szeressek az ilyen egyszerű lelkűekkel szórakozni. :)

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.04. 19:47:48

@75. Vladys:

Na látod, akkor eredj és játsszál vele :)

Grifter 2015.04.04. 20:58:53

Ez azért több szinten is remek beugratás, de az biztos, hogy aki beleáll, az csak fogyatékos lehet.

A Jancsi és Juliskából a boszorkány sokkal egyszerűbb és egyben tanulságosabb lenne. Bár arra nem ugrana ennyi kretén.

Measurer 2015.04.04. 21:17:56

A Korán, és így a Saria-bíráskodás manapság is alkalmazható büntetésként tartja számon a keresztrefeszítést.
Jemenben 2012-ben az al-Kaida egy "amerikai kémet" végzett ki ilyen módon, akinek a halálát fulladás okozhatta.
Az ISIS először lelövi az áldozatokat és utána jelképesen hajtják végre a keresztrefeszítést.

www.americanthinker.com/blog/2012/09/horror_of_black_christian_crucifixion_in_egypt_yemen.html

lifelike 2015.04.04. 22:04:24

az megvan hogy a bibliát és az említett evangéliumot is krisztus halála után kb 400 évvel jegyezték le először? szóval nem egy jegyzőkönyv, inkább egy népmese

Szvidrigajlov 2015.04.04. 23:08:27

@retrovírus:
Haverkodj a tüdősebészeddel és járj jól vele: Biztos nagy tudós!

Szvidrigajlov 2015.04.04. 23:10:00

@csak néha benézek ha marhaságot látok:
Igen, csak nem húsvétkor. Mert így blaszfémia. Nem különb, mint charlie hebdo.

Szvidrigajlov 2015.04.04. 23:13:59

@lifelike:
Tévedsz. Az első eredetinek tekintett szöveg kr.u.70-es évekből való, a második legidősebb pedig a 90-es évekből. A többség pedig a II. sz. elejéről. És ezek már valószínűleg másolatok egy rongálódott eredetiről. Amiről te beszélsz azok valószínűleg a kopt tekercsek az első egyházszakadás utánról. Ti. ők külön leírták maguknak az evangéliumot, (és még sok mást is, amivel mostanában előhozakodnak ilyen "da vinci kód"-szerű okostojások) mivel az eredetieket lenyúlta Bizánc/Konstantinápoly.

mortuIIus 2015.04.04. 23:26:57

@lifelike: Ennek a kijelentésnek semmiféle tudományos alapja sincs. Hallottál már a papirológia tudományáról? Gondoltam, hogy nem.

Ajánlom figyelmedbe (vigyázat könyv! esetleg el lehet olvasni!)

Carsten Peter Thiede, Matthew D' Ancona: Aki látta Jézust - Megdöbbentő bizonyítékok az evangéliumok eredetéről

pooffy 2015.04.05. 00:11:52

@beszélő majom: Jézus zsidó volt, ezt senki nem vonta sohasem kétségbe...

pooffy 2015.04.05. 00:13:56

@Nemzetiszocialista Német Munkáspárt: Pont olyan egyszerű vagy, mint a Pártod...

alex4 2015.04.05. 01:05:14

„...Az első eredetinek tekintett szöveg kr.u.70-es évekből való, a második legidősebb pedig a 90-es évekből..."
.
Az akkori kommunikációs/dokumentációs körülmények és a zemberek általános tudásszintje, műveltsége mennyiben teszi hihetővé a jézuskamesét?!? Kétszer ennyi idő elteltével még volt olyan püspök (asszem, vmi Theodosius), akinek sikerült úgy könyvet írnia a k*r*szténységről, hogy a jézuskafigura nem is volt benne...
.
Arról, persze, most ne is beszéljünk, hogy milyen baromira univerzális lehet egy olyan sztorigyűjtemény, mely a Föld szárazföldi területének összvissz néhány százalékát fedi le...

Blogger Géza 2015.04.05. 01:50:23

@pooffy: Na, ez mondjuk elég nagy hülyeség, elég sokan vonták és vonják ezt kétségbe.

spinat 2015.04.05. 07:05:23

nem semmi arról elmélkedni hogy egy kitalált személy kivégzése, amit propagandának használnak a "követöi", ilyen komoly elemzés tárgya lehet. Az mikor lesz kielemezve, hogy a vasorrú bába tényleg meghalhatott-e a kemencében?
és arra gondoltatok már, mi lett vona, ha Jézust vízbe fojtják? Most akvárium lenne a templomok tetején?

spinat 2015.04.05. 07:09:21

@beszélő majom: irreleváns. hehe, minden irreleváns, ami nem illik a képbe, igaz? amúgy Jézus haploid volt, mert nem volt apja.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.04.05. 07:54:30

@lifelike:

Ez nem igaz. A legkésőbbi bibliai könyvek a II. sz. közepéről származnak.

apanna 2015.04.05. 08:54:55

@75. Vladys: "Elhiszem, hogy nektek nehéz feldolgozni messiásotok zsidó származását, de attól még ez az igazság. :)"- Ezt csak neked nehéz feldolgozni.

apanna 2015.04.05. 08:56:37

@spinat: "nem semmi arról elmélkedni hogy egy kitalált személy kivégzése" Ateisták elmélkednek, a hitben élők elfogadják, és nem azon elmélkednek, hogy és hány óra alatt halt meg.

E.Katolnai 2015.04.05. 09:02:39

Már rögtön az első mondat: „az Új Testamentum eredeti. Ógörög szövegei …” Mi az, h 'eredeti'?
Az eredetinek mondott – jobbára a Vatikánban őrzött – nagy halmaz kéziratból csak kb. 300 azon papirusz lapok száma melyek keletkezési ideje a VIII. évszázad előtti időre esik. Ebből a 300-ból, csupán 34 íródott a IV. évszázad lejárta előtt. Ebből a 34 töredékből négy olyan kézirat van ami teljesnek mondható; két János Evangéliumából származó töredék szöveg [P.52, P90.] amelyek a II. évszázadra dátumozhatók, az összes többi kézirat későbbi. Parker úr elmagyarázza továbbá, hogy a IV. évszázad környékéről származó szinoptikus iratok közül csak kettő [P.45, P75.] az amely terjedelmében egynél több fejezetet tartalmaz. (D. Parkrer, The Living Text of the Gospels)

Továbbá minden kereszténységgel foglalkozó szerzőnek tisztában kellene lenni, h mi a különbség a mitológia és a történelem, az autentikus kézirat és a hamisítvány között …

ennek az iráshoz semmi köze a 'tudományhoz', nem más mint spekuláció

Cang 2015.04.05. 09:08:20

Ez az egész történet vagy úgy volt, vagy nem, tehát legalább 50% valószínűséggel kamu.

2015.04.05. 10:00:00

@Szvidrigajlov: Nyugodj meg, egy dolgot nem említ a cikk, ami az igazsághoz a legközelebb áll. Jézus nem halt meg. Így lehetséges az is, hogy megjelent az apostoloknak, és a feltámadás mítosza megteremtődött. Jézust megmentették, erre utal minden jel. Nem hagyják a kereszten napokig, pedig a kereszte feszítés célja az elrettentés. Pilátus hagyja, hogy levegyék és eltemessék! Teljesen szokatlan. Ha demonstrálni akarok, hagyom a kereszten, hogy sokáig lássák, így jár, aki Róma ellen lázít!
Nem törik el a lábát. Megszúrják az oldalát, hogy a nehezített légzés miatt felgyülemlett vizenyő távozzon (vérrel kevert víz). Ecetes vízzel itatják.

2015.04.05. 10:11:12

@beszélő majom: Szerintem csak 100% emberi lény lehet zsidó."

Jézus született, növekedett, tanult, és meghalt. Ezek nem isteni jellemzők.
Tehát Jézus 100%-ban ember volt. Egyébként maga mondja: Ecce Homo. Avagy szerinted Jézus hazudott?

Egyébként csak az emberek vétkeit váltotta meg, a majmokét nem.

2015.04.05. 10:19:09

@maxval bircaman szerkesztő: Nincs írásos emlék a kortársaktól. Negyven évvel későbbi a legkorábbi is. Az evangéliumok egymással ellentétesek néhol. Amelyik nem, az meg egymásról másolt. A feljegyzések közül mindössze négy az egyház által elismert.
Egyébként a kereszténységet nem Jézus nevéhez kötjük. Ő csak lenyúlta.

2015.04.05. 10:20:39

@apanna: A leírásokalapján Jézus paranoid skizofréniában szenvedett.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.05. 11:00:43

@75. Vladys:

" Csak utánad. :)"

Nem én vertem itt órákon át a farkamat :)

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.05. 11:16:32

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"A leírásokalapján Jézus paranoid skizofréniában szenvedett."

Ugyanezt kész lennél leírni a zsidók ősapjáról, Ábrahámról is?

Hogy Ábrahám, a zsidók ősapja egy megszállott elmebeteg volt, akinek a HANGOK mondták, hogy vágja el a saját fiának, Izsáknak a torkát, a testet meg égesse el az áldozati oltáron, mert azt kívánja tőle az istene?

Kész vagy leírni, hogy a "kiválasztott nép" egy paranoid tüneteket mutató elmebeteg bűnözőtől, egypotenciális gyilkostól származik?

Nos?

Rajta, tedd meg :DDD

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.05. 11:18:40

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Egyébként a kereszténységet nem Jézus nevéhez kötjük. "

Hanem? Kinek a nevéhez kötjük a kereszténységet?

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.05. 11:21:32

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Nincs írásos emlék a kortársaktól. Negyven évvel későbbi a legkorábbi is."

Akkoriban ritka kincs volt az írástudás, a pergamen meg a festék meg szintúgy ritka és drága kincs. Én a helyedben nem csodálkoznék rajta, hogy az apostolok nem tudtak mindent azonnal dokumentálni és archiválni.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.05. 11:51:54

@Könnyen elkaptuk, uram!:

"Tehát Jézus 100%-ban ember volt. Egyébként maga mondja: Ecce Homo"

Meghajlok ostobaságod feneketlen bugyrai előtt :DDD

Azt, hogy "ecce homo", azt nem Jézus mondta magáról, hanem Pilátus mondta Jézusra mutatva, miután megkorbácsoltatta, majd töviskoszorút rakatott a fejére és gúnyolódva elővezettette Jézust, azzal, hogy a nép gondolja meg, hogy valóban a félholtra vert, megalázott, kigúnyolt ember lenne-e a "zsidók királya":

"Kiméne azért Jézus a töviskoronát és a bíbor köntöst viselve. És monda nékik Pilátus: Ímhol az ember!" (Ján 19,5)

Szerintem ne nagyon mutogasd a butaságodat. Nem tudsz jól kijönni belőle.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.05. 11:56:04

@E.Katolnai:

"mi a különbség a mitológia és a történelem, az autentikus kézirat és a hamisítvány között"

Neked meg azzal kellene tisztában lenned, hogy az eredeti kézirat meg a légből kapott tartalmú hamisítvány mellett olyan is létezik, hogy hitelesnek elismert másolat.

mortuIIus 2015.04.05. 12:36:52

@beszélő majom: Ábrahám nem létezett, Mózes sem létezett. Semmiféle hiteles, történelmi, korabeli írásos forrás nem áll rendelkezésünkre a létezésükről a Biblián kívül. Következtetésképp ez a két személy valójában soha sem létezett.

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.05. 12:40:12

@mortuIIus:

"Ábrahám nem létezett, Mózes sem létezett. "

Hát persze hogy nem.

Sőt mi se létezünk, ez az egész csak egy illúzió a Mátrixon belül. Valójában hatalmas erőművekben alszunk, és termeljük az energiát a gépeknek :)

mortuIIus 2015.04.05. 12:49:00

@beszélő majom: Én csak azért írtam , mert ez "nem létezett, mese az egész" dolog valahogy mindig csak Jézus kapcsán merül fel a tudatlanokban.

Hiába szólítottad fel az egyiket is itt fentebb arra, írja le "hogy Ábrahám, a zsidók ősapja egy megszállott elmebeteg volt", nem tette meg. :)
Nem tehette meg.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.04.05. 13:20:35

@Könnyen elkaptuk, uram!:

Mert nem a Biblia a lényeg, hanem az Egyház. A Bibliát is az Egyház írta és szerkesztette,

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.04.05. 13:47:36

@mortuIIus:

Ha egy zsidó ilyeneket olvas, nem fog rá reagálni semmit. A megveszekedett muglik meg jönnek a szokásos hülyeségeikkel, ha egyáltalán képesek felfogni, hogy mit írtál nekik.

E.Katolnai 2015.04.05. 15:07:38

@beszélő majom: „Neked meg azzal kellene tisztában lenned, hogy az eredeti kézirat meg a légből kapott tartalmú hamisítvány mellett olyan is létezik, hogy hitelesnek elismert másolat.” – végtelenül leköteleznél, ha közölnéd velem; milyen hitelesnek elismert másolatra gondolsz, melyik évszázadból – esetleg – ki másolta és ki hitelesítette? Mivel kéziratról van szó, talán a katalógusszámát is megkaphatnám.
Tudod én még csak mostanság kezdtem el foglalkozni a témával és minden olyan információt, adatot megköszönnék, amivel még nem találkoztam …

Fentebb sincs igazad:
„Akkoriban ritka kincs volt az írástudás, a pergamen meg a festék meg szintúgy ritka és drága kincs.”
A Római Birodalomban milliók tudtak írni-olvasni, százasával voltak iskolák, főiskolák mindenfelé. Minden jelentősebb városban volt legalább egy könyvtár, de tucatjával léteztek kisebb magánkönyvtárak is. Másolóműhelyek és könyvkiadók, könyvkereskedők léteztek … talán utána kéne járnod, h hogy is volt …

2015.04.05. 17:56:14

@beszélő majom: Bebuktad. Volt korabeli feljegyzés, Josephus Flaviusnak hívták az urat,
Véletlen egyik apostol sem jegyzetelt, pedig lett volna mit.

2015.04.05. 18:00:33

@beszélő majom:" Akkoriban ritka kincs volt az írástudás, a pergamen meg a festék meg szintúgy ritka és drága kincs."
Mérhetetlen butaság. A papiruszt ismerték, találtak is feljegyzéseket abból a korból.
Érdekes módon a római kaotikus egyház véletlenül sem fogadott el más iratot autentikusnak, mint a négy apostol sokkal későbbi feljegyzéseit, amik ráadásul tollbamondások voltak.
Az is érdekes, hogy egy római uralkodó erőszakolja rá az egyházvezetőkre....

2015.04.05. 18:13:12

@E.Katolnai: Amúgy sem lehet hitelesnek nevezni az egyházi feljegyzéseket, mióta a római egyház bocsánatot kért az iratok hamisításáért.

2015.04.05. 19:11:19

@maxval bircaman szerkesztő: na ezért nem igaz egy szava se.

empoftla 2015.04.06. 17:10:05

@maxval bircaman szerkesztő: Amit a Biblia leír és az Egyház mond az mind alapigazság: Szent és sérthetetlen. Ha ellentétben vannak akkor Isten szava a döntő.

Budapesti Szeretkezési Vállalat 2015.04.07. 13:46:39

Elemezhetnéd azt is, miért fázott a didergő király, hiába raktak hatalmas tüzet a palotában.
Vagy hogy hogyan értett szót a róka, a medve meg a farkas, valamint még a vadász is, amikor a rettenetes három nyulakról szóló rémtörténettel késztették egymást hosszú távú tájékozódási futóversenyre.

Jézus ugyanis pont ugyanolyan mesealak, mint ezek, csak róla valamivel hosszabban ír egy Biblia című meséskönyv 2. fejezetében néhány ókori szélhámos/mesemondó, több alfejezetben.
A létezésére viszont NULLA konkrét történelmi bizonyíték van.

Budapesti Szeretkezési Vállalat 2015.04.07. 13:51:44

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Flavius évekkel a mesekönyvben Jézus halálaként megjelölt idő után született.
És ne tévesszen meg a latinos név, a rendes neve Joszef ben Matitjahu, és ő is a csecsemőkorban fitymamentesített rómaiak táborába tartozott.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.03. 13:27:15

@László Kuti:

Igen, Jeruzsálemet is i. sz./Kr. u. 70-ben foglalták el.

yonatn 2015.09.16. 15:20:16

@csak néha benézek ha marhaságot látok: "A kivégzők az áldozat karjait és lábait egyszerűen felszegelték egy keresztre" - ez inkább a kivétel volt, jellemzően csak jó szorosan kikötözték a karokat és kezeket. " Egy helyen én is ezt olvastam, hogy inkább a kikötőzés volt a jellemző, és a halálnem mellett még az volt a borzasztó, hogy addig hagyták a kivégzetteket a kereszten, míg a dögevő madarak, meg más dögevők leették szó szerint a halottat. Semmi nem maradt utánuk. Ez is bele tartozótt a "büntetésbe". Ezzel párhúzamosan volt itt feltéve a kérdés, hogy, ha akkor este zsidó ünnep volt, akkor miért pár órával előtte kötötték ki, vagy szegeszték fel Jézust?